Invitasjon og agenda til IL Skrim Håndball Elite sitt årsmøte 2017.

 

 

Årsmøtets agenda er som følger;

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsmelding
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette medlemskontingent
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Strategidokument (Langtidsplan) (3-5 år)
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til den av årsmøtet vedtatte organisasjonsplan
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 11 pkt. 9.
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
  5. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
 12. Utdeling av priser
 13. Inkomne saker